17.03.2010. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2010. gada 17. martā Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23. stāva zālē no plkst. 12:00 līdz 14:00

  1. Sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējums Eiropas Kopienas ilgtermiņa pārvaldības plānu izstrādes vajadzībām Baltijas jūras reņģei un brētliņai (Informē Zemkopības ministrija)
  2. Baltijas jūras mencu zvejniecības sertifikācijas iniciatīvas ES dalībvalstīs (informē Zemkopības ministrija)
  3. Kopējās zivsaimniecības politikas reformas „Zaļajā grāmatā” Latvijai nozīmīgāko jautājumu apspriešana un aktualizēšana (informē Zemkopības ministrija)
  4. Dažādi