18.06.2010. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2010.gada 18.jūnijā Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23. stāva zālē no plkst. 10:00 līdz 12:00

1. Par zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna „Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāns 2008.-2013.gadam” veikto izvērtējumu (informē Zemkopības ministrija)

2. Par zivju pirmās pirkšanas darījumu apliecinošo dokumentu iesniegšanas kārtību un nosacījumiem (informē Zemkopības ministrija)

3. Par zivsaimniecības nozares stratēģijas plānošanas dokumentu pilnveidošanu (informē biedrība „Latvijas Zivrūpnieku savienība”)

4. Par zivsaimniecības sadarbības tīkla, kas izveidots Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstāmo pasākumu ietvaros, darbību (informē SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs")

5. Dažādi