19.07.2012. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2012.gada 19.decembrī Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23.stāva zālē, no plkst. 13:00 līdz 15:00.

1. Par nozvejas limitu sadales principu pielietošanu:

1.1. mencām 2014.gadā;

1.2. lašiem 2013.gadā (informē Zemkopības ministrija).

2. Par gatavošanos nākamajam plānošanas periodam 2014.-2020.gadā (informē Zemkopības ministrija).

3. Dažādi.