21.01.2015.

Padomes darba grupas sēde š.g. 21.janvārī plkst. 10:00, Zemkopības ministrijā 315.telpā.

Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

1)    Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un saņemtajiem priekšlikumiem tā pilnveidošanai (pieejams dokuments lejupielādei);

2)    Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, kā arī prasības mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanai” un saņemtajiem priekšlikumiem tā pilnveidošanai ( pieejams dokuments lejupielādei);

3)    Par iespējamo ierobežojumu noteikšanu pašpatēriņa zvejai publiskajos ūdeņos Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”, kas paredzētu atsevišķu zivju sugu nozvejas apjoma ierobežojumus.