20.03.2015.

Padomes sēde š.g. 20.martā plkst. 10:00, Zemkopības ministrijā 315.telpā.

Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

1)    Ministru kabineta noteikumu projekts “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”;

projekts, 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5. pielikums, 6.pielikums

2)    Ministru kabineta noteikumu projekts “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”;

projekts; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums

3)    Dažādi.