2009.gada 13.marta lēmums Nr. L-2009/02

RĪCĪBAS PROGRAMMAS EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA ATBALSTA IEVIEŠIENAI LATVIJĀ 2007.-2013.GADAM
UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

LĒMUMS
RĪGA


13.03.2009. Nr. L- 2009/02

Pamatojoties uz Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (turpmāk – Rīcības programma) Uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) nolikuma 4.6.punktu un 30.3.punktu par lēmumu pieņemšanu rakstiskās procedūras veidā, Komiteja nolemj:

1. apstiprināt grozījumus Rīcības programmā atbilstoši pielikumā minētajam;

2. neieviest Flotes pielāgošanas shēmas atbalsta pasākumus, kurus tika paredzēts ieviest saskaņā ar Eiropas Padomes 2008.gada 24.jūlija Regulas (EK) Nr.744/2008, ar ko izveido īpašu pagaidu darbību ekonomikas krīzes skarto Eiropas Kopienas zvejas flotu pārstrukturēšanas veicināšanai nosacījumiem un atsaukt grozījumus Rīcības programmā attiecībā uz Flotes pielāgošanas shēmas atbalsta pasākumu ieviešanu.

Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs A.Lapiņš

Uzraudzības komitejas sekretāre I.Klusa

Saistītie dokumenti