2009.gada 14.janvāra lēmums Nr. L- 2009/01

RĪCĪBAS PROGRAMMAS EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA ATBALSTA IEVIEŠIENAI LATVIJĀ 2007.-2013.GADAM
UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

LĒMUMS
RĪGA

14.01.2009. Nr. L- 2009/01

Pamatojoties uz Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam Uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) nolikuma 4.6.punktu un 30.3.punktu par lēmumu pieņemšanu rakstiskās procedūras veidā, Komiteja nolemj apstiprināt grozījumus Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam atbilstoši pielikumā minētajam.

Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs A.Lapiņš

Uzraudzības komitejas sekretāre I.Klusa

Saistītie dokumenti