2009.gada 19.maija lēmums Nr. L-2009/03

RĪCĪBAS PROGRAMMAS EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA ATBALSTA IEVIEŠIENAI LATVIJĀ 2007.-2013.GADAM
UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

LĒMUMS
RĪGA


19.05.2009. Nr. L- 2009/03

Pamatojoties uz Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam Uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) nolikuma 4.punktu un 30.punktu par lēmumu pieņemšanu rakstiskās procedūras veidā, Komiteja nolemj saskaņot grozījumus Uzraudzības komitejas nolikumā atbilstoši pielikumā minētajam.

Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs A.Lapiņš

Uzraudzības komitejas sekretāre I.Klusa

Saistītie dokumenti