2009.gada 27.jūnijs lēmums Nr. L-2009/04

RĪCĪBAS PROGRAMMAS EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA ATBALSTA IEVIEŠIENAI LATVIJĀ 2007.-2013.GADAM
UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

LĒMUMS
RĪGA


27.06.2009. Nr. L- 2009/04

Pamatojoties uz Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (turpmāk - Programma) Uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) nolikuma 4.punktu un 30.punktu par lēmumu pieņemšanu rakstiskās procedūras veidā, Komiteja nolemj:

1. apstiprināt 2008.gada ziņojumu par Programmas darbību īstenošanu - 1.pielikums;

2. apstiprināt grozījumus projektu atlases kritērijos Programmas pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” ietvaros atbilstoši 2.pielikumā minētajam.

Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs A.Lapiņš

Uzraudzības komitejas sekretāre I.Klusa