2011.gada 8.augusta lēmums Nr. L-2011/02

RĪCĪBAS PROGRAMMAS EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA ATBALSTA IEVIEŠIENAI LATVIJĀ 2007.-2013.GADAM
UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

LĒMUMS

RĪGA


08.08.2011. Nr. L- 2011/02

Pamatojoties uz Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (turpmāk - Programma) Uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) nolikuma 4.punktu un 30.punktu par lēmumu pieņemšanu rakstiskās procedūras veidā, Komiteja nolemj apstiprināt grozījumus:

1. projektu atlases kritērijos Programmas pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitātes „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ietvaros atbilstoši 1.pielikumā minētajam;

2. Komitejas Nolikumā (2.pielikums), dzēšot no Komitejas locekļu, ar balss tiesībām, saraksta Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvi Mārtiņu Seržantu un pārceļot Finanšu ministrijas deleģētu Komitejas locekli no Komitejas locekļu saraksta ar padomdevēja tiesībām uz Komitejas locekļu sarakstu, ar balss tiesībām.

Uzraudzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks N.Riekstiņš

Uzraudzības komitejas sekretāre I.Klusa