2012. gada 25.jūnija lēmums Nr. L - 2012/02

RĪCĪBAS PROGRAMMAS EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA ATBALSTA IEVIEŠIENAI LATVIJĀ 2007.-2013.GADAM
UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

LĒMUMS
RĪGA

25.06.2012. Nr. L- 2012/02

Pamatojoties uz Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (turpmāk - Programma) Uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) nolikuma 4.punktu un 30.punktu par lēmumu pieņemšanu rakstiskās procedūras veidā, Komiteja nolemj apstiprināt:

1. 2011.gada ziņojumu par Rīcības Programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā darbības īstenošanu - 1.pielikums;

2. grozījumus Uzraudzības komitejas nolikumā – 2.pielikums.

Grozījumi paredz svītrot nosacījumu, ka pieņemot lēmumu rakstiskās procedūras veidā, Vadošajai iestādei (Zemkopības ministrija) jānodrošina atbildes saņemšana vismaz no 11 Komitejas balsstiesīgajiem locekļiem.

Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs A.Lapiņš

Uzraudzības komitejas sekretāre L.Mežniece