2013. gada 25. jūnija Lēmums Nr. L- 2013/01

RĪCĪBAS PROGRAMMAS EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA ATBALSTA IEVIEŠIENAI LATVIJĀ 2007.-2013.GADAM
UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

LĒMUMS
RĪGA

25.06.2013. Nr. L- 2013/01

Pamatojoties uz Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (turpmāk - Programma) Uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) nolikuma 4.punktu un 30.punktu par lēmumu pieņemšanu rakstiskās procedūras veidā, Komiteja nolemj apstiprināt 2012.gada ziņojumu par Rīcības Programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā darbības īstenošanu - Pielikums.

Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs A.Lapiņš

Uzraudzības komitejas sekretāre L.Mežniece