2014.gada 1.jūlija uzraudzības komitejas desmitā sēde un pagaidu uzraudzības komitejas pirmā sēde

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam (ZRP) Uzraudzības komitejas un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) Pagaidu uzraudzības komitejas sēdes

Laiks:     2014.gada 1. jūlijā plkst. 11:00 – 16:00

Vieta:     Zemkopības ministrijas 23.stāva zāle

Darba kārtība

Nr.p.k.

Laiks Darba kārtības jautājums

10:30 – 11:00

 

Reģistrācija

 

1.

 

11:00 – 11:10

 

Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana

 

Pirmais jautājumu bloks ZRP 2007.-2013.

 

2.

 

11:10 – 11:30

 

Informācija un diskusija par ZRP ieviešanas un finanšu plāna īstenošanas progresu (ziņo Zemkopības ministrija)

 

Otrais jautājumu bloks ZRP 2014.-2020.

 

3.

 

11:30 – 11:40

 

ZRP 2014.-2020.gadam Pagaidu uzraudzības komitejas nolikuma apstiprināšana (ziņo Zemkopības ministrija)

 

4.

 

11:40 – 12:00

 

ZRP 2014.-2020.gadam ex-ante izvērtējums (ziņo Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts)

 

5.

 

12:00 – 13:00

 

Informācija par Eiropas Komisijai iesniedzamo ZRP 2014. – 2020.gadam projektu:

5.1. EJZF prioritātes, ZRP indikatīvais finanšu plāns un izvēlētie pasākumi - (ziņo Zemkopības ministrija)

 

13.00 – 14.00

 

Pusdienas

 

6.

 

14:00 – 16:00

 

5.1. EJZF prioritātes, ZRP indikatīvais finanšu plāns un izvēlētie pasākumi (turpinājums) - (ziņo Zemkopības ministrija;

5.2. Diskusija par Eiropas Komisijai iesniedzamo ZRP 2014. – 2020.gadam projektu