2014.gada 11.septembra Pagaidu uzraudzības komitejas sēde

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (ZRP) Pagaidu uzraudzības komitejas sēde

Laiks:     2014.gada 11. septembrī plkst. 13:00 – 17:00

Vieta:     Zemkopības ministrijas 3.stāva zāle (314.telpa)

Darba kārtība

12:30 – 13:00 Reģistrācija

1. 13:00 – 13:10 Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana

2. 13:10 – 13:20 Informācija par ZRP 2014-2020 virzību

3. 13:20 – 15:00 Diskusija par ZRP 2014-2020 pasākumu projektu atlases kritērijiem

15:00 – 15:30 Kafijas pauze

4. 15:30 – 16:00 Diskusijas turpinājums

5. 16:00 – 17:00 Citi jautājumi

Pagaidu uzraudzības komitejas sēdes noslēgums