22.12.2010. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2010.gada 22.decembrī Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23. stāva zālē no plkst. 10:00 līdz 11:30

1. Par Eiropas Zivsaimniecības fonda Uzraudzības komitejā pārdalei apstiprināto papildus finanšu līdzekļu sadalījumu Rīcības programmas „Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadam” pasākumiem (informē Zemkopības ministrija);

2. Informācija par aktualitātēm saistībā ar nozvejas sertifikātu pielietojumu zvejas produktu eksportam un par iespēju zivsaimniecības uzņēmumiem iegūt muitas atzītā komersanta statusu (informē Zemkopības ministrija);

3. Dažādi:

3.1. Par Rīcības programmas „Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadam” prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” vietējo rīcības grupu uz savstarpējas vienošanās pamata dalībai Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē deleģēto pārstāvi.