24.03.2011. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2011.gada 24.martā Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23.stāva zālē, no plkst. 15:00 līdz 17:00.

  1. Kopējā zivsaimniecības politika un Eiropas Savienības atbalsts pēc 2013.gada. (informē Zemkopības ministrija). Diskusija par Latvijas interesēm.
  2. Zemkopības ministrijas informācija par nozares ekspertu konsultatīvās komisijas iespējamo iesaisti Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu vērtēšanā (informē Zemkopības ministrija).
  3. Aktuālie jautājumi saistībā ar Rīcības programmas īstenošanu Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (informē Zemkopības ministrija).
  4. Dažādi.

4.1. informācija par pašreizējo situāciju zvejas un zivju tirdzniecības kontrolē (informē Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde).