26.09.2011. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2011.gada 26.septembrī Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23.stāva zālē, no plkst. 14:00 līdz 15:30.

1. Iespējamo grozījumu apspriešana Zvejniecības likumā (Latvijas Zivsaimnieku asociācijas priekšlikums par zvejai piekrastē iedalāmo nozvejas apjomu).

2. Par Latvijas nostāju par Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai par nozvejas kvotām un zvejas nosacījumiem Baltijas jūrā 2012.gadam (informē Zemkopības ministrija).

3. Dažādi.