30.10.2009. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2009.gada 30.oktobrī Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23.stāva zālē, no plkst. 10:00 līdz 12:00.

1. Situācija zivju apstrādes sektorā un iespējas tās uzlabošanai: secinājumi no konferences „Eiropas zivsaimniecības fonds un iespējas zvejas un akvakultūras produktu apstrādes attīstībai”. (Informē Latvijas Zivrūpnieku savienība un Zemkopības ministrija).

2. Par nozvejas kvotām un zvejas nosacījumiem Baltijas jūrā un Atlantijas okeāna Ziemeļrietumu daļā (NAFO zvejas rajons) 2010.gadam. (Informē Zemkopības ministrija).

3. Informācija par ES Padomes regulu ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai. (Informē Zemkopības ministrija).

4. Dažādi.