Akvakultūras produkcijas ražošana

2017. gadā PVD bija atzīti 156 akvakultūras uzņēmumi, kuriem bija tiesības nodarboties ar zivju audzēšanu to patēriņam pārtikā un zivju mazuļu audzēšanu resursu atražošanai, ko nodrošināja arī valsts zivju audzētava „Tome” ar savām piecām filiālēm. Valsts zivju audzētavas un tās filiāļu galvenais darbības virziens ir dabisko ūdenstilpju zivju resursu atražošana un papildināšana. Akvakultūras uzņēmumu izvietojuma tīkls nav tieši saistīts ar saldūdens resursu pieejamību, bet atspoguļo tradīcijas un zemes īpašnieku sociālekonomiskās intereses iesaistīties šajā darbības jomā. 
 

No 156 PVD atzītajiem akvakultūras uzņēmumiem 2017. gadā ekonomiski aktīvi bija 88 (kopējais nodarbināto skaits – 356 cilvēki), un tajos akvakultūras produkcijas ražošanai tika izmantoti 769 dīķi ar kopējo platību 4649,5 ha, 1312 baseini ar tilpumu 16 052 m3 un 34 recirkulācijas sistēmas ar 5944,3 m3 lielu tilpumu. 
 

Kopumā periodā no 2007. līdz 2017. gadam akvakultūrā izmantojamajai platībai, no kuras ieguva produkciju,  vērojama paplašināšanās tendence, ko ir sekmējušas arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta iespējas akvakultūras uzņēmumu attīstībai, bet 2017. gadā produkcijas iegūšanai izmantojamo dīķu skaits un platība ir nedaudz sarukusi (sk. 1.tabulu). Vienlaikus ir palielinājusies ražošanas efektivitāte, jo ir izaudzēts vairāk produkcijas nekā iepriekšējos gados.

2017. gadā akvakultūras sektorā realizētās produkcijas apjoms bija 808 tonnas, no kurām 61 tonna tika realizēta ārvalstu tirgū. Galvenās audzētās un realizētās zivju sugas gan svaigā, gan apstrādātā veidā bija karpa un karūsa, forele, sams, store u.c. (sk. 4.4. tabulu). 2017. gadā atšķirībā no 2016. gada ir palielinājies karpu un karūsu, kā arī foreļu, līdaku un samu audzēšanas apjoms. Nedaudz samazinājies ir storu un līņu audzēšanas apjoms, tomēr kopumā realizētās akvakultūras produkcijas apjoms 2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu ir palielinājās par 76 tonnām (sk. 2. tabulu).

Laikā no 2004. līdz 2017. gadam kopējās realizētās akvakultūras produkcijas gada vidējais apjoms svārstījās ap 622 tonnām. Būtiskākais realizētās produkcijas apjoma kāpums vērojams 2016. gadā, kad tas sasniedza 808 tonnas, bet vismazāk produkcijas realizēts 2005. gadā – 516 tonnu. Lai gan akvakultūras produkcijas apjoms gadu no gada svārstās, kopumā periodā no 2004. līdz 2017. gadam ir vērojama kopējās realizētās akvakultūras produkcijas pakāpeniska pieauguma tendence (sk. 1.att.).

Latvijas akvakultūras produkcijas kopējā tirgus vērtība 2017. gadā bija 2246,9 tūkst. EUR – salīdzinājumā ar 2016. gadu (3871,8 tūkst. EUR) par 1624,9 tūkst. EUR mazāka.