Akvakultūras produkcijas ražošana

2018. gadā PVD bija atzīti 156 akvakultūras uzņēmumi (aktīvi darbojās 87), kuriem bija tiesības nodarboties ar zivju audzēšanu to patēriņam pārtikā un zivju mazuļu audzēšanu resursu atražošanai, ko nodrošināja arī institūta BIOR zivju audzētava „Tome” ar savām piecām filiālēm. Valsts zivju audzētavas un tās filiāļu galvenais darbības virziens ir dabisko ūdenstilpju zivju resursu atražošana un papildināšana. Akvakultūras uzņēmumu izvietojuma tīkls nav tieši saistīts ar saldūdens resursu pieejamību, bet atspoguļo tradīcijas un zemes īpašnieku sociālekonomiskās intereses iesaistīties šajā darbības jomā. 

 

2018. gadā ekonomiski aktīvajos 87 uzņēmumos (kopējais nodarbināto skaits – 340 cilvēki) akvakultūras produkcijas ražošanai tika izmantoti 766 dīķi ar kopējo platību 5191,3 ha, 1279 baseini ar tilpumu 15 740,2 m3 un 37 recirkulācijas sistēmas ar 5729,1 m3 lielu tilpumu. 

 

Kopumā periodā no 2008. līdz 2018. gadam akvakultūrā izmantojamajai platībai, no kuras ieguva zivju produkciju, vērojama paplašināšanās tendence, ko sekmēja arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta iespējas akvakultūras uzņēmumu attīstībai. 2018. gadā produkcijas iegūšanai izmantojamo dīķu skaits ir nedaudz sarucis, bet platība ir pieaugusi (sk. 1.3.tabulu). Baseinu skaits un tilpums ir samazinājies, savukārt recirkulācijas sistēmu skaits ir palielinājies, bet tilpums samazinājies. 

 

2018. gadā akvakultūras sektorā realizētās produkcijas apjoms bija 830 tonnas, no kurām 36 tonnas tika realizētas ārvalstu tirgū. Galvenās audzētās un realizētās zivju sugas gan svaigā, gan apstrādātā veidā bija karpa, forele, sams, store u.c. (sk. 1.4. tabulu). 2018. gadā atšķirībā no 2017. gada ir ievērojami samazinājies karpu un karūsu audzēšanas apjoms, kā arī nedaudz samazinājies līdaku un storu audzēšanas apjoms. Būtiski palielinājies ir samu audzēšanas apjoms, bet nedaudz palielinājies arī foreļu un līņu audzēšanas apjoms. Kopumā realizētās akvakultūras produkcijas apjoms 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu ir palielinājās par 21,8 tonnām (sk. 1.4. tab.).

 

Laikā no 2005. līdz 2018. gadam kopējās realizētās akvakultūras produkcijas gada vidējais apjoms svārstījās ap 647 tonnām. Būtiskākais realizētās produkcijas apjoma kāpums vērojams 2018. gadā, kad tas sasniedza 830 tonnas, bet vismazāk produkcijas realizēts 2009. gadā – 517 tonnu. Lai gan akvakultūras produkcijas apjoms gadu no gada svārstās, kopumā periodā no 2005. līdz 2018. gadam ir vērojama kopējās realizētās akvakultūras produkcijas pakāpeniska pieauguma tendence (sk.1.1.att.).

 

Latvijas akvakultūras produkcijas kopējā tirgus vērtība, ņemot vērā izmaiņas tirgos, 2018. gadā bija 2,17 milj. EUR – salīdzinājumā ar 2017. gadu (2,25 milj. EUR) par 0,08 milj. EUR mazāka.