Institūta BIOR rekomendācijas Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna īstenošanai 2017.-2020.gadā