Apraksti

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, pirms došanās makšķerēt, vēžot vai uz zemūdens medībām Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, kā arī jūras piekrastē, ir nepieciešams iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti.

Ir divu veidu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes – īstermiņa (3 mēnešiem), kas maksā 7,11 euro un kalendārā gada makšķerēšanas karte, kas maksā 14,23 euro .

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes (līdz 2017.gada 1.janvārim pārdošanā ir tipogrāfiski iespiestas makšķerēšanas kartes) var iegādāties:

1) specializētajos makšķernieku veikalos, Maxima veikalu tīklos, Latvijas pasta nodaļās, Statoil degvielas uzpildes stacijās u.c.;

2) interneta vietnē www.makskeresanaskarte.lv.

Svarīgi!

  • Karte ir nepieciešama arī vietās, kur ir noteikta licencētā makšķerēšana, licencētā vēžošana vai zemūdens medības.
  • Karte nav nepieciešama personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.

Dodoties makšķerēt, vēžot vai nodarboties ar zemūdens medībām nepieciešams ņemt līdzi karti (vai izdrukātu internetā iegādāto karti) un personas apliecinošu dokumentu, lai inspektors varētu identificēt personu. Karte būs derīga tikai tad, ja varēs identificēt personu. Arī personām, kas vecākas par 65 gadiem un invalīdiem, nepieciešams inspektoriem uzrādīt attiecīgu dokumentu (personas apliecinošu dokumentu vai invalīda apliecību), lai varētu izmantot tiesības makšķerēt, vēžot vai nodarboties ar zemūdens medībām bez kartes iegādes.