Saražotās zivju produkcijas realizācija

Šobrīd Latvijā PVD tika atzītie 104 zvejas produktu apstrādes uzņēmumi.
 

2017. gadā Latvijas zivju apstrādes sektorā kopējais saražotās zivju produkcijas, ieskaitot zivju konservus apjoms saglabājās 2016. gada līmenī, un veidoja 55,4 tūkst. t. Savukārt pārdotās produkcijas apjoms veidoja 58,2 tūkst. t. Tas nozīmē, ka palielinājās pieprasījums pēc Latvijā ražotiem zivju produktiem. 2017. gada laikā zivju produkcijas, ieskaitot zivju konservus, apmērs naudas izteiksmē pieauga par 24,6% un zivju produkcija, ieskaitot zivju konservus, tika realizēta 142,7 milj. EUR vērtībā. 

 

Zivju apstrādes sektorā saražotās zivju produkcijas un zivju konservu struktūra, 2017. gadā, tūkst.t