Saražotās zivju produkcijas realizācija

2012.gada 1.jūnijā Latvijā ar zivju apstrādi nodarbojās 106 uzņēmumi.

2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu kopējais saražotās zivju produkcijas, ieskaitot zivju konservus, apjoms samazinājās par 2,5% un tas bija saistīts ar zivju produkcijas ražošanas apjoma kritumu, jo sagatavoto un konservēto zivju apjomi pat palielinājās par 4,3%. Pārdotās produkcijas apjoms veidoja 186,2 tūkst. t. 2011. gada laikā zivju produkcijas, ieskaitot zivju konservus, apjoms naudas izteiksmē pieauga par 18% un zivju produkcija, tika realizēta 103 milj. Ls vērtībā. Pārdotās zivju produkcijas palielinājums naudas izteiksmē īpaši attiecās uz sagatavoto un konservēto zivju realizācijas apjomu, kurš pieauga par 21%. Jāatzīmē pozitīvas tendences sagatavoto un konservēto zivju realizācijā: 2011. gada laikā zivju konservu realizācijas cenas palielinājās par 10%. Zivju produkcijas (bez konserviem) apjoma pieaugums nebija tik ievērojams un tas sasniedza tikai 11,5%.