Apstiprinātās ostas un izkraušanas vietas un to darba laiki


Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr. 296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” 8.23. punktu:

Zvejas kontrole minētajās ostās tiek nodrošināta 24/7