Zveja iekšējos ūdeņos

 

Rūpnieciskās zvejas aizliegums Kālezerā
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 31.05.2018. lēmumu Nr.210 ir noteikts rūpnieciskās zvejas aizliegums Kālezerā. Pašvaldības lēmums, lēmuma pielikums.

 

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2022.gadam 

 

Ar 2022.gada 1.janvāri stājas spēkā atsevišķi grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, kas paredz sekojošas izmaiņas: 

- Valmieras novadā Burtnieku ezerā zivju tīklu limits samazināts no 2500 m līdz 1000 m, kā arī samazināts nozvejas apjoma limits rūpnieciskajā zvejā līdakām no 12 tonnām uz 4 tonnām un zandartiem no 26 tonnām uz 10 tonnām. Tai pašā laikā kopējais Burtnieku ezera nozvejas apjoms visu sugu zivīm (49 tonnas) netiek mainīts, līdz ar to citas zivju sugas (asarus, līņus, plaužus, karūsas u.c.) būs iespējams zvejot par 24 t vairāk nekā iepriekš. 

- Ventspils novadā Usmas ezerā zivju tīklu limits samazināts no 8000 m līdz 7000 m, bet Engures upē vairs nebūs iespējams izmantot zušķērāja limitu. 

- Ādažu novadā piešķirts limits nēģu zvejai Gaujā Ādažu novada teritorijai pirms valsts autoceļa A1 Gaujas tilta ir piešķirts nēģu tacis ar diviem murdiem, nosakot 160 kg gada nozvejas limitu un piešķirot šo limitu uz trīs gadiem – līdz 2024. gada 31. decembrim.