Fertilization plan

  • Service code:
    LAD KMP
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Lauku atbalsta dienesta (LAD) E-Pieteikšanās sistēmā (EPS) pieejamais e-pakalpojums „Kultūraugu mēslošanas plāns (KMP)” ir veidots kā serviss, kas klientiem palīdz noteikt cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot noteiktās apsaimniekotās platības, ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c).