Natura 2000 payments (to forest owners) (NIM)

  • Service code:
    LAD NIM
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) ir kkgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs saistībā ar Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK.