Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

  • Service code:
    LAD SVIN
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Īstenojot šo aktivitāti mērķis ir nodrošināt dabiskajiem apputeksnētājiem un medus bitēm atbilstošu vidi, kas veicinās biškopības attīstību, audzējot augus nektāra ieguvei.