-

  • Service code:
    LAD VSMD
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Īstenojot aktivitāti "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā", tiks veicināta apkārtējās vides saglabāšana un uzlabošana, pēc iespējas mazāk un kontrolēti izmantojot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī minerālmēslojumu visā valsts teritorijā, it īpaši tajos valsts apgabalos, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.