Registration and recognition of animal feed objects

  • Service code:
    PVD 005
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas darbības objekta legālu darbību, kā arī uzraudzīt tā atbilstību normatīvo aktu prasībām