Control of compliance of reproductive forest material

  • Service code:
    PVD 017
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nepieļaut neapmierinošas kvalitātes un neatbilstoša audzēšanas vietai meža reproduktīvā materiāla ievešanu Latvijā un Eiropas Savienībā.