Permit for sale of eggs in small amounts to end users or for retail

  • Service code:
    PVD 020
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt higiēnas prasību olu ieguvei, uzglabāšanai, transportēšanai un realizācijai nelielā apjomā, ja olu ražotājs olas piegādā tieši galapatērētājam vai komersantam, kurš nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē olas galapatērētājam