Issuing a certificate for good manufacturing practice of veterinary drugs

  • Service code:
    PVD 041
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt atbilstošu, kvalitatīvu, drošu un efektīvu veterināro zāļu apriti Latvijā, kā arī to nekaitīgumu dzīvniekiem un cilvēkiem.