Deciding on further action with a plant protection product which has expired

  • Service code:
    VAAD 008
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Lai varētu izplatīt augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, nepieciešams Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums par tālāku rīcību ar augu aizsardzības līdzekli, kuram beidzies derīguma termiņš. Lai saņemtu šo lēmumu, nepieciešama attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa parauga noņemšana, piedaloties dienesta inspektoram, un akreditētas laboratorijas testēšanas pārskats.