Issuing permits for testing and registration for sale of respective batches of imported fertilizer

  • Service code:
    VAAD 028
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Atļauju testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai, ja ievestais mēslošanas līdzeklis vai substrāts saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1. pielikumā minētajām kvalitātes prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz, ja bīstamo piemaisījumu daudzums nepārsniedz nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju