Issuing permits for import of unregistered fertilizer for tests and studies of effectiveness

  • Service code:
    VAAD 030
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt un izvērtēt iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 73.punktu un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti šo noteikumu 72.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti šo noteikumu 72.punktā minētie nosacījumi