Issuing permits for import of unregistered fertilizer for tests and studies of effectiveness

  • Service code:
    VAAD 030
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz atļauju nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem, ja mēslošanas līdzeklis nav reģistrēts un nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi