Acceptance of application for record of fertilizer labeled "EC fertilizer"

  • Service code:
    VAAD 033
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt un izskatīt mēslošanas līdzekļa ražotāja, ievedēja vai iepakotāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 27.01.2009. noteikumu Nr.76 3.punktu un mēneša laikā pēc Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā minētā iesnieguma saņemšanas informāciju par mēslošanas līdzekli ievadīt Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā