Professional plant protection products user license issuance operations with first or second class of plant protection products, plant protection products provider, consultant plant protection, plant protection products vendor certificate issuance

  • Service code:
    VAAD 034
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem iesniegumus no personām, izskata tos, pieņem eksāmenus ar apmācībām vai bez tām un izsniedz apliecības vai lēmumus par apliecības nepiešķiršanu.