Plant protection products user license

  • Service code:
    VAAD 034
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts augu aizsardzības dienests organizē zināšanu pārbaudījumus (ar apmācībām vai bez tām) un izsniedz apliecības darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem: • profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas strādā ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem • profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas strādā ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem • augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem • augu aizsardzības līdzekļu pārdevējiem • augu aizsardzības konsultantiem