Deklarācija fitosanitārajai kontrolei

  • Service code:
    VAAD 038
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
VAAD pieņem un apkopo personu ieniegtās deklarācijas, lai iegūtu datus par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu audzēšanas apjomiem un importētāju skaitu