The declaration for phytosanitary control

  • Service code:
    VAAD 038
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Persona, kas reģistrēta Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, katru gadu iesniedz deklarāciju fitosanitārajai kontrolei. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo deklarācijas, lai iegūtu datus par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu audzēšanas apjomiem un importētājiem.