Informācijas iesniegšana par ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem

  • Service code:
    VAAD 039
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Apkopot ražotāju un ievedēju sniegto informāciju par saražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem