Game animals re-record or kontroluzskaite

  • Service code:
    VMD 007
  • Service provider:
    Valsts meža dienests
  • Type of Service:
    Service
Veikt medījamo dzīvnieku uzskaiti un skaita novērtējumu medību iecirknī vai tā daļā atkārtoti vai citā termiņā nekā pēc stāvokļa uz 1.aprīli.