Hunting permit wolf or lynx hunting

  • Service code:
    VMD 017
  • Service provider:
    Valsts meža dienests
  • Type of Service:
    Service
Medību likuma 22. pants: Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem. MK noteikumu Nr. 449"Valsts meža dienesta nolikuma" 4.8. punkts: Valsts meža dienests atbilstoši kompetencei novērtē medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli un reģistrē medību iecirkņus.