Advanced search
  Clear filters
  Show on page:
  1 - 20 from 228

  Pārsla Rigonda Krieviņa

  Deputy State Secretary
  ParslaRigonda.Krievina [at] zm.gov.lv

  Dace Arāja

  Deputy State Secretary
  Dace.Araja [at] zm.gov.lv

  Kaspars Cirsis

  Deputy State Secretary
  Kaspars.Cirsis [at] zm.gov.lv

  Kristīne Neiceniece

  Head of Office
  Kristine.Neiceniece [at] zm.gov.lv

  Edgars Putra

  Parliamentary Secretary
  Edgars.Putra [at] zm.gov.lv

  Anna Vītola – Helviga

  Head of Minister's Office
  Anna.Vitola-Helviga [at] zm.gov.lv

  Kristīne Liepa

  Adviser to the Minister
  Kristine.Liepa [at] zm.gov.lv

  Aiga Grasmane

  Adviser to the Minister
  Aiga.Grasmane [at] zm.gov.lv

  Kristīne Rogule

  Adviser to the Minister
  Kristine.Rogule [at] zm.gov.lv

  Jānis Lediņš

  Adviser to the Minister
  Janis.Ledins [at] zm.gov.lv

  Pēteris Dimants

  Adviser to the Minister
  Peteris.Dimants [at] zm.gov.lv

  Anželika Lazdiņa

  Assistant to the Minister
  Anzelika.Lazdina [at] zm.gov.lv

  Ilga Līdaka

  Director
  Ilga.Lidaka [at] zm.gov.lv

  Gita Jansone

  Head of Division
  Gita.Jansone [at] zm.gov.lv

  Ineta Lavrinoviča

  Deputy Head of Division
  Ineta.Lavrinovica [at] zm.gov.lv

  Sandra Justa

  Senior Expert
  Sandra.Justa [at] zm.gov.lv

  Lelde Blūma

  Senior Expert
  Lelde.Bluma [at] zm.gov.lv

  Anna Želtkovska

  Senior Expert
  Anna.Zeltkovska [at] zm.gov.lv
  Show on page:
  1 - 20 from 228