Services

All services / E-Services
Filter by alphabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search by Title:

Rural Support Service

Service name

-

Stubble field during the winter (RLZP)

Natura 2000 payments (to forest owners) (NIM)

Aid for breeding in horse farming sector

Aid for breeding in the pig farming sector

Aid for breeding in the beef production sector

Aid for breeding activities in the dairy sector

Preservation of genetic resources of farm animals

Aid for breeding in the sheep farming sector

Aid for breeding in the goat farming sector

Aid for breeding in non-traditional sectors

Aid for collecting, transporting, processing, and disposing of animal corpses

Aid for preparing and using high-quality seed

Single area payment (SAPS)

Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm

Maintaining biodiversity in grasslands (BDUZ)

Aid for producer organisations in the fishery sector

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Start up aid for development of small farms

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Risk management

Separated transitional state aid in special circumstances for new farmers (JAL)

Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi

Saudzējošas vides izveide, audzējot nektāra augus

Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Implementation of actions under the community-led local development strategies

Community-led local development strategies

Fertilization plan