Latvijas zemes fonda pārskats par darījumiem ar nekustamo īpašumu

Latvijas zemes fonda pārskats

par darījumiem ar nekustamo īpašumu

 

2015. gads

3. ceturksnis

Nr.

p. k.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Plānošanas reģions

Darījumu skaits

Lauksaimniecības zemes platība,
ha

 

 

1.

Iegūts īpašumā

Kurzemes

3

37.67

Latgales

5

48.38

Rīgas

6

44.35

Vidzemes

 

 

Zemgales

3

51.6

Kopā

17

182

 

 

2.

Pārdots

Kurzemes

 

 

Latgales

 

 

Rīgas

 

 

Vidzemes

 

 

Zemgales

 

 

Kopā

-

-

 

 

3.

Maiņas darījumi

Kurzemes

 

 

Latgales

 

 

Rīgas

 

 

Vidzemes

 

 

Zemgales

 

 

Kopā

-

-

 

 

4.

Iznomāts

Kurzemes

 

 

Latgales

 

 

Rīgas

 

 

Vidzemes

 

 

Zemgales

 

 

Kopā

-

-

Pavisam kopā

          17

  • Publicēts:
    21.10.2015