Nr. Datums Līgumpuses Līguma priekšmets Saturs

2024/16

06.02.2024.

Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums 
par zivju resursu izpēti, izmantošanas regulēšanu un atražošanu 2024. gadā

 

 

2024/10

29.01.2024.

Zemkopības ministrija, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava" Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu par nacionālā meža monitoringa zinātnisko īstenošanu 2024. gadā

2024/4

16.01.2024.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par lauku attīstības politikas īstenošanas veicināšanu 2024. gadā

2023/133

29.12.2023.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam darba plāna darbību īstenošanu 2024. gadā

2023/132

29.12.2023.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšanu 2024. gadā

2023/131

29.12.2023.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla Rīcības programmas 2023. – 2027.gadam nodrošināšanu Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla sekretariāta darbības ietvaros 2024. gadā

2023/130

29.12.2023.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas Tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšanu 2024. gadā

2023/129

28.12.2023

Zemkopības ministrija, SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās traktortehnikas un to piekabju, maināmo velkamo mašīnu atbilstības novērtēšanu 2024. gadā

 

2023/2

03.01.2023.

Zemkopības ministrija, zinātniskais institūts “Agroresursu un ekonomikas institūts” Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par pētījumu veikšanu Latvijas Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas ietvaros

2022/169

23.12.2022.
Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu

2022/148,

30.10.2022.

Zemkopības ministrija, biedrība „Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija" Par ikgadējo kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai