Meža nozares valsts pārvalde ar tās rīcībā esošajiem līdzekļiem īsteno Meža politikas formulēto mērķi - radīt apstākļus Meža politikas kopējo mērķu sasniegšanai. Meža nozares valsts pārvaldes reforma tika uzsākta 1998.gadā ar mērķi nodalīt valsts publisko tiesību funkcijas – normatīvo, uzraudzības un atbalsta no valsts privāto tiesību funkcijas – īpašnieka funkcijas. Kopš 2000. gada Meža politikas noteikto normatīvo un uzraudzības funkciju veic valsts institūcijas – Zemkopības ministrija un Valsts meža dienests, bet īpašnieka funkciju īsteno saimnieciska organizācija - akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”. Tas nozīmē, ka valsts publisko tiesību funkcija no valsts privāto tiesību funkciju realizācijas ir institucionāli nodalīta. Lai tiktu ievēroti dažādu interešu grupu viedokļi un panākts kompromiss, tika izveidota Meža konsultatīvā padome.

Meža nozares valsts pārvaldes struktūra redzama attēlā: