Āfrikas cūku mēra izplatības un noteikto ierobežojumu karte. Karte regulāri tiek atjaunināta atbilstoši aktuālajai situācijai. SKATĪT KARTI

 

Saites