Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centrs (turpmāk - EUMOFA) ir Eiropas Savienības (turpmāk - ES) zivsaimniecības un akvakultūras tirgus informācijas rīks, ko izstrādājusi Eiropas Komisija. Šī rīka mērķis ir paaugstināt tirgus caurskatāmību un efektivitāti, analizēt ES tirgus dinamiku un atbalstīt lēmumu pieņemšanu un politikas veidošanu uzņēmējdarbībā.

EUMOFA nodrošina zvejas un akvakultūras produktu apjomu, vērtības un cenu tiešu uzraudzību no pirmās pārdošanas līdz mazumtirdzniecības posmam, ieskaitot šo produktu importu un eksportu. Zivsaimniecības dati tiek vākti no ES valstīm, Islandes, Norvēģijas, Apvienotās Karalistes un ES institūcijām, un tos atjaunina katru dienu. 

Zemkopības ministrija (turpmāk - ZM) kopš 2012.gada regulāri sniedz EUMOFA Latvijas zivsaimniecības datus par zivju pirmo pārdošanu nedēļas un mēneša griezumā, kā arī Centrālās statistikas pārvaldes apkopotos datus par zivju produkcijas vidējām mazumtirdzniecības cenām mēneša griezumā. Dati par zivju pirmo pārdošanu nedēļas griezumā ietver: brētliņu pārdošanas apjomu un vērtību Ventspils ostā, mencu - Liepājas ostā, reņģu - Ventspils, Liepājas un Rojas ostā, salakas - Rojas ostā, plekstes un apaļa jūrasgrunduļa - Liepājas ostā. Savukārt  mēneša griezuma dati par zivju pirmo pārdošanu aptver visas attiecīgajā mēnesī veiktās Latvijas zvejas uzņēmumu zivju pirmās pārdošanas visās Latvijas ostās. Dati par mazumtirdzniecības cenām mēneša griezumā ietver šādu zivju produktu vidējās cenas attiecīgajā mēnesī: svaiga vai atdzesēta karpa, atdzesēts lasis, saldētas garneles, kūpināta skumbrija, siļķu tīteņi un šprotes eļļā.

EUMOFA pamatu veido konsolidētā apkopotā un harmonizētā datu datubāze, kā arī plašs zivsaimniecības un akvakultūras ekspertu tīkls. Dati tiek harmonizēti pa 108 galvenajām tirdznieciski nozīmīgajām sugām un 12 preču grupām, ietverot datus no visiem piegādes ķēdes posmiem: pirmās pārdošanas, izkraušanas krastā, akvakultūras, vairumtirdzniecības, importa un eksporta, kā arī pārstrādes un patēriņa dati nedēļas, mēneša un gada griezumā. Šie dati ir apkopoti vienā tīmekļa vietnē un vienlaicīgi ir publiski pieejami visās 24 ES oficiālajās valodās. 

Tāpat EUMOFA veic dažādas tematiskas analīzes un pētījumus zivsaimniecības un akvakultūras jomā, kas ir sadalīti pa zivju sugām, valstīm un piegādes ķēdes posmiem. Ar detalizēto EUMOFA darbību un pieejamām analīzēm var iepazīties EUMOFA mājaslapā.

Kontaktpersona jautājumos par komunikāciju ar EUMOFA:

Artis Āboltiņš

Vecākais eksperts
Artis.Aboltins [at] zm.gov.lv

Ņemot vērā EUMOFA uzkrāto plašo zivsaimniecības datu apjomu, kā arī ekspertu pieredzi, kas veic attiecīgus datu novērtējumus un sagatavo nepieciešamos pētījumus, ZM aicina nozares uzņēmējus un citus interesentus informēt par konkrēto pētījumu nepieciešamību zivsaimniecības vajadzībām.