21. martā visā pasaulē atzīmēs starptautisko Meža dienu

Starptautiskā Meža diena dibināta 2012. gadā ar ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju. Lai gan svētku diena ir dibināta pavisam nesen, sākotnējie pamati meklējami jau 1971. gadā, kad ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ieviesa Pasaules Meža dienu, kā arī nesenākā pagātnē, kad starptautiskais Mežsaimniecības izpētes centrs dibināja Meža dienu (2007). Šobrīd abi minētie pasākumi vairs nenotiek, taču vietā radies jauns – starptautiskā Meža diena. Tās mērķis – palielināt vispārējo informētību par mežu nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt tagadnes un nākotnes paaudžu vajadzību apmierināšanai.

Šī gada tēma ir “Meži un klimata pārmaiņas”; tā uzsver meža nozares risinājumus, lai cīnītos ar klimata pārmaiņu problēmām, kā arī veidotu saikni starp mežiem un ilgtspējīgu attīstību. Diemžēl, neraugoties uz ekoloģiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem labumiem, ko mežs sniedz mums, cilvēkiem, mežu izciršana pasaulē kopumā turpina progresēt milzu tempā – ik gadu tiek iznīcināti 13 miljoni ha mežu, kas atstāj nelabojamas sekas uz klimatu.

Lai par šīm problēmām aizdomātos visā sabiedrībā, dienas ietvaros valstis tiek mudinātas veikt vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumus, kā, piemēram, koku stādīšanas talkas, dažādas akcijas u.tml.

Arī AS „Latvijas Valsts meži” plāno izvērst savu pasākumu – Zibakciju Rīgas centrā. Par plānoto akciju detalizēta informācija vēl sekos.

Par Meža dienu atdzimšanu var uzskatīt 1995. gadu, kad Jūrmalas virsmežniecībā meža atjaunošanas darbos piedalījās Valsts prezidents Guntis Ulmanis un Ķekavas skolēni. 2003.gadā tika atjaunota Latvijas brīvvalsts laikā aizsāktā Meža dienu tradīcija - Meža dienu pasākumos piedalās valsts augstākās amatpersonas, Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga Rīgā, Meža dienu centrālajā pasākumā Doma laukumā uzrunāja meža nozares pārstāvjus un visus Latvijas iedzīvotājus. Turpmākajos gados Meža dienu rīkošanas tradīcijas nostiprinājās un guva arvien lielāku visas sabiedrības atbalstu, tāpēc 2005.gadā tika izveidota Meža dienu komiteja, lai vairotu zināšanas un interese par mežu un ilgspējīgas meža apsaimniekošanas nepieciešamību, radot pārliecību par mežu kā visas tautas un katra cilvēka rūpi un atbildību. Komiteju vada zemkopības ministrs. Tajā darbojas izglītības un zinātnes ministrs, vides ministrs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, kā arī sabiedrībā pazīstami un cienīti nozares cilvēki - Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents Indulis Kovisārs, uzņēmējs Juris Biķis, publicists Aivars Berķis, Latvijas Meža īpašnieku biedrības prezidents Inesis Boķis un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesors Zigurds Saliņš.

Meža dienu 80 gadadienā (2008) Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers uzņēmās Meža dienu patrona pienākumus. Valsts prezidents Andris Bērziņš, turpinot iesākto tradīciju, ir uzņēmies Meža dienu patrona pienākumus un izteicis atbalstu Meža dienu kustībai Latvijā.