21. martā pasaulē atzīmē Starptautisko meža dienu

Starptautiskā meža diena dibināta 2012. gadā ar ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju. Pirmsākumi meklējami jau 1971. gadā, kad ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ieviesa Pasaules meža dienu, kā arī nesenākā pagātnē, kad starptautiskais Mežsaimniecības izpētes centrs dibināja Meža dienu (2007). Šobrīd abi minētie pasākumi vairs nenotiek, taču vietā radies jauns – Starptautiskā meža diena. Tās mērķis – palielināt vispārējo informētību par mežu nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt tagadnes un nākotnes paaudžu vajadzību nodrošināšanai.

Starptautiskās meža dienas dibināšanā, iesaistoties ANO Meža foruma darbā un daloties ar Latvijas ilggadīgo pieredzi nacionālo Meža dienu rīkošanā, piedalījās arī Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols.

Par Meža dienu atdzimšanu var uzskatīt 1995. gadu, kad Jūrmalas virsmežniecībā meža atjaunošanas darbos piedalījās Valsts prezidents Guntis Ulmanis un Ķekavas skolēni. 2003.gadā tika atjaunota Latvijas brīvvalsts laikā aizsāktā Meža dienu tradīcija - Meža dienu pasākumos piedalās valsts augstākās amatpersonas, Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga Rīgā, Meža dienu centrālajā pasākumā Doma laukumā uzrunāja meža nozares pārstāvjus un visus Latvijas iedzīvotājus. Turpmākajos gados Meža dienu rīkošanas tradīcijas nostiprinājās un guva arvien lielāku visas sabiedrības atbalstu, tāpēc 2005. gadā tika izveidota Meža dienu komiteja, lai vairotu zināšanas un interesi par mežu un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas nepieciešamību, radot pārliecību par mežu kā visas tautas un katra cilvēka rūpi un atbildību. Komiteju vada zemkopības ministrs, tajā darbojas izglītības un zinātnes ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, kā arī sabiedrībā pazīstami un cienīti nozares cilvēki.