LAP 16. pasākuma "Sadarbība" 16.2. apakšpasākuma ietvaros atbalsts tiek sniegts atbalsta pretendentu grupai jauna produkta, procesa, metodes vai tehnoloģijas izstrādei, pārbaudei vai pielāgošanai līdz tā gatavībai ieviešanai praksē.

16.2. apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.